Jaarverslag 2016 Stichting Eduki:

Eduki (Education for Kids)    
Vestigingsplaats: Amsterdam
Rechtsvorm: Stichting
KvK: 50144448
RSIN: 8225.74.391

Bestuur:
Voorzitter W.H. Bouwman
Penningmeester M.P.M. Kuijper-Ulmer
Secretaris A.M.T. Righarts
Algemeen lid M.C. Ronchetti
Algemeen lid S.A. Kuijper

Medewerkers M. Martens, T. de Corti en P. Huizinga.

Voorgeschiedenis Stichting Eduki
Na Gambia vaak te hebben bezocht vond ik het in 2000 hoog nodig om een aantal kinderen naar school te kunnen laten gaan. Terug in Nederland en in de loop van de jaren kreeg ik steun van vrienden, familie en kennissen. Het aantal naar school gaande kinderen liep op tot vijftig. Tijd voor een stichting dus. In 2009 is Stichting Eduki opgericht.

De Toekomst
Met dit initiatief en binnen de Stichting Eduki willen wij bereiken dat er gemiddeld 100 kinderen in Gambia onderwijs kunnen genieten. We houden dit aantal aan omdat ik de kinderen persoonlijk wil blijven begeleiden en ondersteunen. Door de steun en hulp van de sponsors uit Nederland gaan er in 2016 honderd kinderen naar school. 

Resultaat
De kinderen vinden naar school gaan geweldig en zetten zich, met een paar enkele uitzonderingen, prima in. Inmiddels hebben een aantal kinderen het middelbaar onderwijs afgerond. In 2016 staan er weer een aantal kinderen op de lijst om naar de hogere school of de hotelschool gaan.

Financiën
Helaas zijn wij, terugkijkend op 2016, geëindigd met een negatief saldo. Om verschillende redenen zagen een aantal sponsoren zich genoodzaakt om met de sponsering te stoppen. Ook was de wisselkoers, van Euro naar Dallasi, in 2016 wisselend en daardoor niet altijd gunstig. Oorzaak hiervan was de onrust rondom de verkiezingen.

Wat is er gebeurd in 2016
Aan het begin van 2016 zaten er 100 kinderen in Stichting. In de loop van het jaar zijn er enkele kinderen bijgekomen maar na de eindexamens zijn er ook weer enkele kinderen afgevloeid.
In december zijn de kinderen een aantal weken niet naar school geweest omdat de scholen vanwege de situatie rondom de verkiezingen hun deuren enige tijd hebben moeten sluiten.

Wat gaat er gebeuren in 2017
De "Reservering diversen school" van ca. € 1.500,-- Euro gaat gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe schooltassen. De "Reservering medische kosten" wordt even bevroren in verband met het overlijden van Dado en een rustperiode in de behandelingen van Abbie.
Ik verwacht dit jaar ook weer dat diverse sponsoren een bezoek aan de kinderen zullen brengen. Verschillende dagjes uit zijn alweer gepland en de kinderen kijken er naar uit.

Meta Kuijper
| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Onderwijs voor kinderen in Gambia
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
onderwijs voor kinderen
in Gambia