Onderwijs voor kinderen in Gambia
| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | acties |
| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
Eenmalige donatie
Eduki is ook erg blij met een eenmalige gift. Er zijn namelijk een aantal oudere kinderen waarvan door omstandigheden de sponsoring door de sponsor is gestaakt. Eduki wil echter niet stoppen met de sponsoring van de scholing van het kind. De scholing van deze kinderen wordt betaald uit deze eenmalige donaties.
Sponsorkind wordt toegewezen aan meerdere sponsors
Het komt ook voor dat het sponsorbedrag door meerdere personen bij elkaar wordt gebracht. Bijvoorbeeld 2 vriendinnen die samen 1 kind sponsoren of een afdeling van een bedrijf die samen het sponsorgeld van het kind bijeenbrengen.  Dit is een relatief goedkopere manier voor de sponsors om een kind onderwijs te laten volgen. Eduki is dan ook heel erg blij met dit soort initiatieven. Ook in deze situatie gaat Eduki er vanuit dat u zich voor een langere periode committeert aan de sponsoring en wordt u uiteraard op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het sponsorkind.

Eduki zoekt sponsors
Als u sponsoring overweegt dan is het belangrijk dat u onderstaande informatie leest.

Eduki krijgt regelmatig aanvragen voor sponsoring vanuit Gambia. Meta beoordeelt deze aanvragen en gaat dan op zoek naar een sponsor en, niet onbelangrijk, naar een passende onderwijsplek voor het desbetreffende kind. De kosten van de ondwijsplekken verschillen nogal maar dit heeft ook te maken met het verschil in onderwijs. De Apple Tree School is bijvoorbeeld een dure prive school waar op Europees niveau les wordt gegeven door Engelse leerkrachten. Op andere scholen wordt ook goed les gegeven maar op een iets ander niveau dan de Apple Tree School. Met andere woorden, iedere school kent een prijs-kwaliteitsverhouding. Meta kent deze verschillen en beoordeelt mede aan de hand van de thuissituatie op welke school het kind het beste geplaatst kan worden. Uiteraard gaat dit ook in overleg met de ouders.

Er zijn verschillende vormen van sponsoring mogelijk:
Sponsorkind wordt toegewezen aan 1 sponsor
Deze situatie heeft betrekking op de sponsoring van 1 toegewezen kind aan 1 specifieke sponsor of sponsorpaar. Het is heel belangrijk dat de sponsor aangeeft voor welk maandelijks sponsorbedrag de sponsoring plaats kan vinden. Eduki gaat er daarbij vanuit dat u zich voor meerdere jaren committeert aan de sponsoring. Hou er dus ook rekening mee dat het sponsorgeld in de loop van de jaren iets hoger zal worden door de inflatie. Meta houdt u als sponsor regelmatig op de hoogte van de schoolprestaties en de ontwikkelingen van het kind.

 
 
Sponsoring met notariële akte
Periodiek schenken (periodieke gift, lijfrenteschenking)
Een periodieke schenking is een structurele gift aan een goed doel die is vastgelegd in een notariële akte. Als het goede doel is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn zij vrijgesteld van schenkbelasting. Alls donateur profiteert u maximaal van de giftenaftrek. Wellicht overweegt u al langere tijd om uw periodieke schenking notarieel te registreren. Eduki werkt samen met Schenken.nl. Bereken uw belastingteruggave bij een periodieke schenking aan Eduki op:

De rekenhulp

Wilt u meer informatie over periodiek schenken. Ga dan naar:  Schenken.nl

U kunt hier uw periodieke schenking voor Stichting Eduki direct regelen.
| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Onderwijs voor kinderen in Gambia
Eduki zoekt sponsors
Als u sponsoring overweegt dan is het belangrijk dat u onderstaande informatie leest.

Eduki krijgt regelmatig aanvragen voor sponsoring vanuit Gambia. Meta beoordeelt deze aanvragen en gaat dan op zoek naar een sponsor en, niet onbelangrijk, naar een passende onderwijsplek voor het desbetreffende kind. De kosten van de ondwijsplekken verschillen nogal maar dit heeft ook te maken met het verschil in onderwijs. De Apple Tree School is bijvoorbeeld een dure prive school waar op Europees niveau les wordt gegeven door Engelse leerkrachten. Op andere scholen wordt ook goed les gegeven maar op een iets ander niveau dan de Apple Tree School. Met andere woorden, iedere school kent een prijs-kwaliteitsverhouding. Meta kent deze verschillen en beoordeelt mede aan de hand van de thuissituatie op welke school het kind het beste geplaatst kan worden. Uiteraard gaat dit ook in overleg met de ouders.

Er zijn verschillende vormen van sponsoring mogelijk:
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
onderwijs voor kinderen
in Gambia