Doelstelling Stichting:

Inleiding
In 2000 is Meta Kuijper, penningmeester van deze Stichting, voor een periode in Gambia geweest. Snel werd haar duidelijk hoe belangrijk onderwijs is en dat het niet de gewoonste zaak van de wereld is om naar school te gaan. Scholen zijn duur en zelfs bij de gratis overheids- of missie-scholen moeten de boeken, het uniform en de schoenen door de leerlingen zelf betaald worden. De meeste ouders kunnen dit niet betalen

Met deze Stichting willen wij bereiken dat kinderen in Gambia basis en middelbaar onderwijs kunnen genieten met behulp van sponsors uit Nederland.
Op deze manier hebben zij een betere kans op goed werk en daardoor een beter leven.

Het nevendoel van deze Stichting is het ontwikkelen van een transparant concept.
Om het overzicht te houden en de overhead tot het noodzakelijke te beperken, kunnen er maximaal 100 kinderen gesponsord worden.

Middelen
De doelstelling van de Stichting zal gerealiseerd worden door middel van transparantie, eerlijkheid en doorzettingsvermogen.
Transparantie: alles wat met de Stichting te maken heeft, zal op de website gepubliceerd worden, zodat alle sponsors kunnen volgen wat er met hun sponsorbedrag gebeurd.
Eerlijkheid: Gambia is een land waar fraude en corruptie zo nu en dan de kop opsteken. De Stichting zal zich nooit bewust inlaten met dit soort praktijken. Doordat de Stichting klein blijft en maximaal 100 kinderen sponsort, beperken wij het risico van fraude en corruptie en is het overzicht beter te houden.
Doorzettingsvermogen: voor het opzetten van een project in Gambia is een flinke dosis doorzettingsvermogen nodig. Wij zijn echter vastbesloten dat de doelen van de Stichting bereikt worden.

Aanpak
De doelstelling van de Stichting zal gerealiseerd worden op twee manieren
1) De sponsors van de kinderen zullen worden geworven in mijn directe omgeving
2) Door middel van een website. Op deze website zal te zien zijn welke kinderen wel en nog niet gesponsord zijn. Verder zullen nieuwtjes, studievoortgang etc. op de website te vinden zijn.

Resultaat
Het resultaat van dit project moet zijn dat er 100 kinderen basis en middelbaar onderwijs genoten hebben. Dit resultaat moet in twaalf  jaar gerealiseerd zijn.
Het concept waarmee deze Stichting opgericht is en opereert moet toegankelijk, gemakkelijk overdraagbaar en transparant zijn.
Alle resultaten worden gerealiseerd door middel van sponsering die direct en volledig ten goede komt aan de doelstellingen van de Stichting. Er zullen dus geen manuren, bonussen e.d. uitbetaald worden.

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50144448.
| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Onderwijs voor kinderen in Gambia
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
onderwijs voor kinderen
in Gambia