Jaarverslag 2017 Stichting Eduki:

Eduki (Education for Kids)    
Vestigingsplaats: Amsterdam
Rechtsvorm: Stichting
KvK: 50144448
RSIN: 8225.74.391

Bestuur:
Voorzitter W.H. Bouwman
Penningmeester M.P.M. Kuijper-Ulmer
Secretaris A.M.T. Righarts
Algemeen lid M.C. Ronchetti
Algemeen lid S.A. Kuijper

Medewerkers M. Martens, T. de Corti en P. Huizinga.


Het jaar 2017 is voor Stichting Eduki moeizaam begonnen. Door het niet wensen af te treden van de vorige president ontstond er een politieke situatie die voorzichtigheid vroeg van onder andere de scholen. De scholen zijn dan ook gesloten geweest in januari en veel ouders waren met de kinderen gevlucht naar Senegal. Nadat eenmaal de rust was wedergekeerd kwamen de meeste gevluchte ouders met de kinderen terug. Bij terugkomst in Gambia waren er echter nog steeds een aantal scholen gesloten en zijn er kinderen op andere scholen geplaatst.

In juni heeft een aantal kinderen eindexamen gedaan in grade 9 en 12. Hiervan kunnen wij met u delen dat een van de leerlingen, Saratou (v), geslaagd is voor sociaal werkster en inmiddels een baan heeft.
Een aantal kinderen met hogere resultaten, grade 9, zijn door gegaan naar het hogere onderwijs, grade 10.

Eveneens zijn er kinderen doorgestroomd naar het beroepsonderwijs.

Overige kinderen die niet in aanmerking kwamen voor één van deze doorstroommogelijkheden vallen niet langer onder onze sponsoring.

Vooruitlopend op de resultaten van juni 2018 gaan we ervan uit dat we kunnen rekenen op de plaatsing van een van onze studenten die doorstroomt naar de universiteit en de  kinderen die de hogere school verlaten met een goed resultaat, een baan zullen kunnen vinden.

Voor september 2018 is er door de Stichting gepland een aantal kinderen over te brengen naar de Deeper Life School. Deze school is goed georganiseerd en er is sprake van uitstekend contact tussen de school en Eduki. De consequentie is dat wij wel actie moeten ondernemen om transport te regelen. De bus die wij enige jaren geleden kregen van NS is helaas nu te slecht om ruim 20 kinderen te vervoeren. Er wordt een oplossing gezocht en dat lijkt een uitdagende kwestie.


Meta Kuijper
| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Onderwijs voor kinderen in Gambia
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
onderwijs voor kinderen
in Gambia