Verantwoording
Eduki wil graag laten zien op welke wijze de ontvangen gelden worden besteed. Als u hier vragen over heeft schroom niet uw vragen rechtstreeks aan ons te stellen. Wij zullen u hier graag over informeren.
Sponsoring kinderen
Sponsoring vervoer kinderen
Sponsoring vervoer container
Sponsoring extra ondersteuning
Sponsoring overige
Bankrente
Ten laste van reservering medische kosten
Ten laste van reservering onvoorziene zaken
Ten laste van reservering hogere scholen
Ontvangsten:
2017
21.716
-
50
523
-
-
176
710
-

23.175

Uitgaven:
Kosten scholen
Kosten vervoer kinderen
Kosten vervoer container
Medische kosten kinderen
Overige kosten
Kosten aanschaf schoenen, kleding
Kosten lokale medewerkers Gambia
Kosten administratie
Bankkosten - overboeking Gambia


21.237
82
280
     176
103
688
373
64
    172

23.175

Balans:
2017
Schuld aan M. Kuijper t.b.v. oprichting Stichting
Reservering onvoorziene zaken
Reservering hogere school
Reservering medische kosten
Reservering diversen school


Activa
Passiva
Exploitatierekening:
5.271
5,284

10.555
2.000
1.097
2.000
3.872
1.586

10.555
2017
Er zijn gelden aan de reservering onvoorziene zaken onttrokken omdat er in 2017 minder sponsorgelden zijn ontvangen voor extra ondersteuning. Onder deze kosten vallen:
-kosten voor aanschaf kleding, schoenen, brillen etc
-kosten die incidenteel gemaakt worden t.b.v. het vervoer van de kinderen naar school (deze kosten worden vanaf 2017 bijna altijd door de ouders zelf betaald)
-kosten van het containervervoer.
Het containervervoer bestaat voornamelijk uit vervoer van 2e hands kleding uit Nederland. Deze kleding wordt aan de kinderen uitgedeeld


2016
Er zijn gelden aan de reserveringen onttrokken i.v.m extra kosten voor:
-lesgelden hogere scholen
-bijlessen
-containerkosten
De reservering medische kosten blijft gehandhaafd i.v.m. toekomstige kosten voor nieuwe beugels voor Abbie


Kas
Bank

| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Onderwijs voor kinderen in Gambia
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
Verantwoording
Eduki wil graag laten zien op welke wijze de ontvangen gelden worden besteed. Als u hier vragen over heeft schroom niet uw vragen rechtstreeks aan ons te stellen. Wij zullen u hier graag over informeren.
20.935
1.290
110
1.242
1.000
65
-
693
1472

26.807
2016
2016
22.846
1.085
1.282
     205
-
763
400
64
    162

26.807

2016
5.906
6.535

12.441
3.000
1.807
2.000
4.048
1.586

12.441
2017
Sp. kinderen
Sp. vervoer kinderen
Sp. vervoer container
Sp. xtra ondersteuning
Sp. overige
Bankrente
Tlv res. medische kosten
Tlv res. onvoorziene zaken
Tlv res. hogere scholen
Exploitatierekening:
2017
2016
21.716
-
50
523
-
-
176
710
-

23.175

20.935
1.290
110
1.242
1.000
65
-
693
1472

26.807
Uitgaven:
Kosten scholen
Kosten vervoer kinderen
Kosten vervoer container
Medische kosten kinderen
Overige kosten
Kst schoenen, kleding etc
Kst medewerkers Gambia
Kosten administratie
Bankkosten overboeking Gambia


2017
21.237
82
280
     176
103
688
373
64
    172

23.175

2016
22.846
1.085
1.282
     205
-
763
400
64
    162

26.807

Ontvangsten:
Balans:
Activa
Kas
Bank

2017
2016
5.271
5,284

10.555
5.906
6.535

12.441
Passiva
Schuld aan M. Kuijper t.b.v. oprichting Stichting
Res. onvoorziene zaken
Res. hogere school
Res. medische kosten
Res. diversen school


3.000

1.807
2.000
4.048
1.586

12.441
2.000

1.097
2.000
3.872
1.586

10.555
2017
Er zijn gelden aan de reservering onvoorziene zaken onttrokken omdat er in 2017 minder sponsorgelden zijn ontvangen voor extra ondersteuning. Onder deze kosten vallen de kosten voor aanschaf kleding, schoenen, brillen etc, kosten die incidenteel gemaakt worden t.b.v. het vervoer van de kinderen naar school (deze kosten worden vanaf 2017 bijna altijd door de ouders zelf betaald) en kosten van het containervervoer. Het containervervoer bestaat voornamelijk uit vervoer van 2e hands kleding uit Nederland. Deze kleding wordt aan de kinderen uitgedeeld

2016
Er zijn gelden aan de reserveringen onttrokken i.v.m extra kosten voor lesgelden hogere scholen, bijlessen en hogere containerkosten.
De reservering medische kosten blijft gehandhaafd i.v.m. toekomstige kosten voor nieuwe beugels voor Abbie


onderwijs voor kinderen
in Gambia