Verantwoording
Eduki wil graag laten zien op welke wijze de ontvangen gelden worden besteed. Als u hier vragen over heeft schroom niet uw vragen rechtstreeks aan ons te stellen. Wij zullen u hier graag over informeren.
Sponsoring kinderen
Sponsoring vervoer container
Sponsoring extra ondersteuning
Sponsoring zwemlessen
Ten laste van reservering medische kosten
Ten laste van reservering onvoorziene zaken
Ten bate van reservering hogere school
Ten bate van reservering diversen school
Ten bate van reservering zwemlessen
Ontvangsten:
2017
21.716
50
523
-
176
710
-
-
-

23.175

Uitgaven:
Kosten scholen
Kosten vervoer kinderen
Kosten vervoer container
Medische kosten
Overige kosten
Kosten aanschaf schoenen, kleding
Kosten lokale medewerkers Gambia
Kosten administratie
Bankkosten - overboeking Gambia
Kosten zwemlessen


21.237
82
280
     176
103
688
373
64
    172
-

23.175

Balans:
2017
Schuld aan M. Kuijper t.b.v. oprichting Stichting
Reservering onvoorziene zaken
Reservering hogere school
Reservering medische kosten
Reservering diversen school
Reservering zwemlessen


Activa
Passiva
Exploitatierekening:
5.271
5,284

10.555
2.000
1.097
2.000
3.872
1.586
-

10.555
2018
Een medewerker van de Stichting heeft een noodzakelijke operatie moeten ondergaan. Deze kosten zijn ten laste van de reservering medische kosten gebracht.
Er is een bedrag aan de reservering hogere school toegevoegd omdat verwacht wordt dat de kosten voor de leerlingen op de hogere school in de nabije toekomst zullen stijgen en de reguliere sponsorgelden niet toereikend zullen zijn.
Er zijn sponsorgelden gestort voor zwemlessen. De zwemlessen zullen ook in 2019 worden voortgezet. Er is daarom een reservering zwemlessen gevormd om de toekomstige zwemlessen te kunnen bekostigen.


2017
Er zijn gelden aan de reservering onvoorziene zaken onttrokken omdat er in 2017 minder sponsorgelden zijn ontvangen voor extra ondersteuning. Onder deze kosten vallen:
-kosten voor aanschaf kleding, schoenen, brillen etc
-kosten die incidenteel gemaakt worden t.b.v. het vervoer van de kinderen naar school (deze kosten worden vanaf 2017 bijna altijd door de ouders zelf betaald)
-kosten van het containervervoer.
Het containervervoer bestaat voornamelijk uit vervoer van 2e hands kleding uit Nederland. Deze kleding wordt aan de kinderen uitgedeeld


Kas
Bank

| actueel | wie zijn wij | de kinderen | het onderwijs | help mee | extra's |
ACT LIKE A SPONSOR      FEEL LIKE A PARENT
Onderwijs voor kinderen in Gambia
doelstelling jaarcijfers jaarverslag aanmelding contact
Verantwoording
Eduki wil graag laten zien op welke wijze de ontvangen gelden worden besteed. Als u hier vragen over heeft schroom niet uw vragen rechtstreeks aan ons te stellen. Wij zullen u hier graag over informeren.
21.405
400
1.531
1.150
2.696
-
-1.000
-252
-1.000

24.930
2018
2018
19.250
180
435
     2.696
115
665
350
64
    175
1000

24.930

2018
416
8.195

8.611
500
1.097
3.000
1.176
1.838
1.000

8.611
2017
Sp. kinderen
Sp. vervoer container
Sp. xtra ondersteuning
Sp. zwemlessen
Tlv res. medische kosten
Tlv res. onvoorziene zaken
Tbv res. hogere scholen
Tbv res. diversen school
Tbv res. zwemlessen
Exploitatierekening:
Uitgaven:
Kosten scholen
Kosten vervoer kinderen
Kosten vervoer container
Medische kosten
Overige kosten
Kst schoenen, kleding etc
Kst medewerkers Gambia
Kosten administratie
Bankkosten overboeking Kosten zwemlessen


Ontvangsten:
Balans:
Activa
Kas
Bank

Passiva
Schuld aan M. Kuijper t.b.v. oprichting Stichting
Res. onvoorziene zaken
Res. hogere school
Res. medische kosten
Res. diversen school
Res. zwemlessen


2018
Een medewerker van de Stichting heeft een noodzakelijke operatie moeten ondergaan. Deze kosten zijn ten laste van de reservering medische kosten gebracht.
Er is een bedrag aan de reservering hogere school toegevoegd omdat verwacht wordt dat de kosten voor de leerlingen op de hogere school in de nabije toekomst zullen stijgen en de reguliere sponsorgelden niet toereikend zullen zijn.
Er zijn sponsorgelden gestort voor zwemlessen. De zwemlessen zullen ook in 2019 worden voortgezet. Er is daarom een reservering zwemlessen gevormd om de toekomstige zwemlessen te kunnen bekostigen.

2017
Er zijn gelden aan de reservering onvoorziene zaken onttrokken omdat er in 2017 minder sponsorgelden zijn ontvangen voor extra ondersteuning. Onder deze kosten vallen de kosten voor aanschaf kleding, schoenen, brillen etc, kosten die incidenteel gemaakt worden t.b.v. het vervoer van de kinderen naar school en kosten van het containervervoer. Het containervervoer bestaat voornamelijk uit vervoer van 2e hands kleding uit Nederland. Deze kleding wordt aan de kinderen uitgedeeld


onderwijs voor kinderen
in Gambia
2018
21.405
400
1.531
1.150
2.696
-
-1.000
-252
-1.000

24.930
2017
21.716
50
523
-
176
710
-
-
-

23.175

2018
19.250
180
435
     2.696
115
665
350
64
    175
1000

24.930

2017
21.237
82
280
     176
103
688
373
64
    172
-

23.175

2018
416
8.195

8.611
500

1.097
3.000
1.176
1.838
1.000

8.611
2017
5.271
5,284

10.555
2.000

1.097
2.000
3.872
1.586
-

10.555